Skip to content

Over ons

Over ons

AdviesVisie is onafhankelijk

AdviesVisie is een onafhankelijk bureau dat zich voornamelijk op Limburg richt. Gezamenlijk hebben we meer dan 50 jaar ervaring in verzekeringen, hypotheken en financiering. Daarnaast scholen wij ons voortdurend bij om onze kennis up-to-date te houden.

De kernbegrippen van AdviesVisie:

  • Een hoog kennisniveau
  • Een breed netwerk
  • Volledige onafhankelijkheid
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hierbij stellen wij de wettelijke kenniseisen als minimum.

Onze visie

De financiële wereld wordt steeds complexer, waardoor onze rol in advisering, bemiddeling en coaching voor particulieren en bedrijven steeds belangrijker wordt.

AdviesVisie kan uw financiële risico’s in kaart brengen. Daarnaast kunnen wij ontzorgen op het gebied van:

  • Verzekeringen
  • Hypotheken
  • Financieringen

Het uitgangspunt in onze werkwijze is het persoonlijk contact met u als klant, waarbij uw belangen en wensen als uitgangspunt dienen van ons advies. In ons advies betrekken wij meerdere mogelijkheden en zorgen dat u een begrijpelijk en passend advies krijgt.

Klachten

Wij doen ons uiterste best om u als klant naar behoren en tevredenheid van dienst te zijn. Bent u toch niet tevreden? Wij stellen het op prijs als u dat bij ons meldt. Zodoende hopen wij snel tot een passende oplossing te komen.

Verloopt de afwikkeling van een klacht niet naar uw wens, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
0900 – 355 22 48
consumenten@kifid.nl
www.kifid.nl

AdviesVisie staat bij KiFiD geregistreerd onder nummer: 300.015479

AdviesVisie v.o.f. (Kamer van Koophandel: KvK), hierna te noemen AdviesVisie v.o.f., verleent u hierbij toegang tot www.adviesvisie.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

AdviesVisie v.o.f. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.adviesvisie.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van AdviesVisie v.o.f.

Beperkte aansprakelijkheid

AdviesVisie v.o.f. spant zich in om de inhoud van www.adviesvisie.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.adviesvisie.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van AdviesVisie v.o.f.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.adviesvisie.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.adviesvisie.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan AdviesVisie v.o.f. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij AdviesVisie v.o.f. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AdviesVisie v.o.f., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Downloads

Dienstverleningsdocumenten

Overig

Hulpmiddelen

Onze adviseurs

jan naus

Vestiging Nederweert
Bezoekadres:
Dr. van de Wouwstraat 59
6031 HC, Nederweert
Jan Naus

Maarten van der zee

Vestiging Schinveld
Bezoekadres:
Pastoor Brounsstraat 51
6451 ED, Schinveld
Maarten van der Zee